Tävlingsvillkor & Integritetspolicy

För Quiz-tävling med thewhosweden.se november 2021

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår fr.o.m 2021-10-29 t.o.m. 2021-11-20 och anordnas av PJP AB, 556319-9156, Allévägen 6, 186 39 VALLENTUNA.

Hur du tävlar

Du deltar genom att svara på quiz-frågorna för att få så många rätt som möjligt och bifoga din emailadress. Endast ett tävlingsbidrag får lämnas per person.

Vem kan delta?

Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen.

Pris

Vinsten är två konsertbiljetter till valfri konsert under The Who-turnén.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Utseende av pristagare

Om en tävlande har fler rätt än alla andra, vinner denne.
I annat fall så lottas priset ut mellan de tävlande som har flest rätt.

Meddelande av resultat

Resultat meddelas till vinnaren via mail under vecka 47 2021.Om vinnaren inte svarar på de skickade mailet inom 48 timmar (2 dygn), lottas en ny vinnare ut.
Den slutgiltiga vinnaren tillkännages också på The Who Sweden’s Facebooksida.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

PJP AB tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.
I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer PJP AB:s vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. PJP AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
The Who Sweden ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Integritetspolicy

Vilka uppgifter behandlar vi

Namn och e-postadress.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina uppgifter för att meddela eventuell vinst i vårt quiz, samt att skicka erbjudanden och information om våra produkter.

Vad gör vi med dina uppgifter:

Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige på våra egna servrar inom EUs gränser, eller servrar tillhörande EU-US Privacy-shield-anslutna företag i USA:

The Quiz Collective, Inc. (Privacy Policy)

Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter

För våra utskick och träffar behåller vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration. Detta gör du enklast genom att klicka på ”unsubscribe”-länken i något av utskicken du fått. Du kan också skicka ett email till info@thewhosweden.se.

Vilka är dina rättigheter

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig, Du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@thewhosweden.se.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.